19 กุมภาพันธ์ 2562 กรมโยธาฯ พร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชลอยมาติดแน่นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/66026

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชลอยมาติดแน่นบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งคาดว่าจะแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน จากเหตุการณ์ที่มีพ่อค้าขายดินปุ๋ย และพ่อค้าขายไอศครีมแล่นเรือกระแชง ติดผักตบชวาอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนเมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ที่บริเวณหมู่ 8 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ปลัดอำเภอสามพราน และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่บริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชลอยมาติดแน่น บริเวณตอม่อสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หรือสะพานบุญรัฐประชานุวัฒน์ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน ไปจนถึงบริเวณวัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งจากการลงพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์พบว่า ผักตบชวาจะลอยมาตามสภาวะน้ำขึ้นน้ำลงตามธรรมชาติ ช่วงน้ำลงผักตบชวาจะไหลลงปากอ่าว แต่พอน้ำขึ้นผักตบชวาจะไหลกลับมาที่เดิม ประกอบกับช่วงฤดูร้อนผักตบชวาจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวา 4 ลำ และเรือบรรทุกรถแบคโฮ 1 ลำ ลงพื้นที่เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 วัน ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะนำเรือกำจัดผักตบชวามาช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้การสัญจรทางน้ำได้รับความสะดวกสบายในการคมนาคมต่อไป